SERVICES สินค้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม่านม้วน (Roller Blinds)
เป็นม่านชนิดหนึ่ง ที่มีรูปแบบทันสมัย ใช้บังแสงสว่างจากภายนอก
มีลักษณะที่พิเศษคือ เป็นผ้าผืนใหญ่ที่สามารถม้วนเก็บขึ้นไปให้มิดชิด
ซึ่งเมื่อม้วนเก็บแล้วจะมีขนาดเล็กประหยัดพื้นที่ ทำความสะอาดง่าย และไม่เก็บฝุ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT US
     : 089-200-3020,
              089-210-9855,
              02-509-1824
     : 02-509-1824
     : natagoon52@gmail.com
สามารถเพิ่มเพื่อน Add Line ได้ที่นี่
    
id: kainatagoon      id: sujinjj
(คุณไก่)            (คุณจิน)

ONLINE INQUIRY
    ประเมินราคาถึงพื้นที่จริงให้ ฟรี
    เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล

          
54/186 ซ.นวมินทร์ 70 แยก 11 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
Tel : 089-2003020, 089-2109855, 02-5091824 | Fax : 02-5091824 | E-mail : natagoon52@gmail.com
2018-2019 ร้านม่านสวย Copyright© Reserved